Alhamdulillah. Acara Khitanan masal di Masjid Jamie Al-Muhajirin Karaba Indah, telah selesai di laksanakan dengan sangat lancar, pada Hari Ahad, 29 April 2018. Acara ini atas kerja sama Yayasan Sweet Shodaqoh dengan DKM Masjid Jamie Al-Muhajirin Karaba Indah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara khitanan masal ini.