Pengajian Mingguan bersama anak-anak yayasan sweet shodaqoh. Alhamdulillah terima kasih juga kepada kakak pengajar yang selalu membimbing pengajian anak-anak.