Alhamdulillah, program Yayasan Sweet Shodaqoh Cinta Masjid, adalah sebuah program baru Yayasan Sweet Shodaqoh kegiatan bersih-bersih Masjid yang dilaksanakan sepekan sekali ke Masjid yang ada di Karawang kota dan sekitar nya. Sebagai bentuk ke Cintaan kami kepada Masjid. Pekan ini di laksanakan di Masjid Al-Muhajirin Karaba Indah.