Acara Isro Mi’raj 1440 H. Yayasan Sweet Shodaqoh. Ahad, 31 Maret 2019.